Araştırma Projeleri

DEVAM EDEN PROJELER

AB Projesi

“Strategic Alignment of Electrical and Information Engineering
Education in European HEIs - SALEIE.” Project No:527877-­‐LLP-­‐1-­‐2012-­‐1-­‐UK-­‐ERASMUS-­‐ENW

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

 

09/UBE/002

“Mobil Göz Doktoru Asistanı (MGDA): Mobil PDA Yardımıyla Hasta Retina Görüntülerinin Merkez Sunucudan Elde Edilmesi/İşlenmesi ve Güncellenmesi”

Yrd.Doç.Dr. Muhammed CİNSDİKİCİ

AB Projesi

“Enchanging Lifelong Learning for the Electrical and Information Engineering Community” Project No:142814-LLP-1-2008-1-FR-ERASMUS-ENW

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

09/UBE/003

“Anlamsal Servis Keşfinin Mobil Platformlarda Değerlendirilmesi ve Performansının Ölçülmesi”

Yrd.Doç.Dr.Geylani KARDAŞ

TÜBİTAK Projesi

“Anlamsal Web Yetenekli Çok-Etmenli Sistemler İçin Alana Özgü Modelleme Dili

Proje No: 109E125

Yrd.Doç.Dr.Geylani KARDAŞ

2011/UBE/001

“Uzaktan Eğitimde Moodle Platformunun Kullanımının Araştırılması”

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

TÜBİTAK Projesi

Proje No: 111E022

 Görevdeş Ağlarda Video Akışlandırma Uygulamaları İçin Etmen Tabanlı Bir Alternatif Yol Seçim Yönteminin Geliştirilmesi

Yrd.Doç.Dr.Geylani KARDAŞ

2011/UBE/002

Android Tabanlı Sistemlerin Arttırılmış Gerçeklik ve Eğitimde Kullanılması

Yrd.Doç.Dr.Cengiz GÜNGÖR

2012/UBE/001

“Dağıtık Bir Ağ İzleme Algoritmasının Geliştirilmesi”

Yrd.Doç.Dr. Müge FESÇİ SAYIT

2012/UBE/002

“Hastaların Retina Damar Görüntülerindeki Zamansal Farklılıkların İzlenmesi için Tipik Noktaların Bulanık Radyal Tabanlı Fonksiyon Sinir Ağları ile Otomatik Çıkarsanması”

Doç.Dr.Muhammed CİNSDİKİCİ

2012/UBE/002

“Telsiz Duyarga Ağlarında Hata Toleranslı ve Ağırlıklı Topoloji Kontol Algoritmaları”

Yrd.Doç.Dr.Orhan DAĞDEVİREN

 

TOPLAM:11

 

 

SONUÇLANAN PROJELER

 

97/UBE/002 

“Ege Üniversitesi Kampüsünde Bilgisayarlaştırılmış Uzaktan Kontrol ve Yardım Sisteminin Geliştirilmesi”

Prof.Dr.M.Cudi OKUR

2002/UBE/001 

“Linux Tabanlı PC Kümeler Kullanılarak Bir Paralel Bilgi İşlem Platformu  Gerçekleştirimi” Prof.Dr.M.Emin DALKILIÇ

98/UBE/001 

“Robot Kolu İçin Görüntü Destekli Akıllı İş Planlayıcısı

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

Prof.Dr.Turhan TUNALI

2003/UBE/001 

“Hareketli Görüntü Nakli İçin H264 Veri Sıkıştırma Algoritmasının Mikroişlemci Ortamında Geliştirilmesi”

Prof.Dr.Turhan TUNALI

98/DPT/007 

“E.Ü. Kampus Network Ağı üzerinde Bağlı Bulunan Bilgisayarların ve Aktif Network Ağı Cihazlarının Takip Edilip İzlenmesi Gerektiğinde Uzaktan Müdahale Edilmesi ve Performans Ölçümlerinin Yapılması”

Prof.Dr.Aydın ÖZTÜRK

2004/UBE/001 

“Akıllı Kart Mobil Ortam Destekli Asimetrik Şifreleme Sistemi ile İstemci Sunucu Mimarisinde Güvenli Bir İletişim Platformu Gerçekleştirimi”

Yrd.Doç.Dr.Ebru ÇELİKEL

99/UBE003

“Çoklu Ortamda Görüntü İşleme ve Düzenleme Olanaklarının Kullanıldığı Çoklu Ortam Programlama Laboratuvarının Oluşturulması”

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

CADPIPE 

Prof.Dr.Aydın ÖZTÜRK

2000/UBE/001

“Paralel ve Dağıtık Bilgi İşleme Araştırma Laboratuar Alt Yapısı”

Prof.Dr.Kayhan ERCİYEŞ

AB PROJESİ

“Mediterranean Network of Universities”

Prof.Dr. Bahar KARAOĞLAN

2001/UBE/001

“Web tabanlı Uzaktan Eğitim Derslerinin Geliştirilmesi İçin Yazılım Alt Yapısının Oluşturulması”

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

SOBAG-104 K 034 TÜBİTAK

“Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Bilgi ve Becerilerinin Kullanmasına Yönelik Bir Araştırma

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

2005/BİL/027 EBİLTEM

“Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Bilgi ve Becerilerinin Kullanmasına Yönelik Bir Araştırma”

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

EBİLTEM

ZİPF Kanunları Esasında Güncel Yazılı Türkçe’nin Nicel Dilbilim Ölçütleri”

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

104E120 TÜBİTAK

“ZİPF Kanunları Esasında Güncel Yazılı Türkçe’nin Nicel Dilbilim Ölçütleri”

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

TÜBİTAK

“Sayısal Fark Radyografisinde Tipik Noktaların Bulunmasına İlişkin Etkin Bir Algoritma”

Prof.Dr. Aydın ÖZTÜRK

2005/UBE/001

“Kablosuz Yerel Ağlarda Hassas Bant Genişliği Ölçüm Tekniklerinin Geliştirilmesi”

Prof.Dr.Turhan TUNALI

AB PROJESİ

EIE-Surveyor (Electrical and Information Engineering in Europe)

Proje No: 225997-CP-1-2005-1-FR-ERASMUS-TNPP

Prof.Dr.Bahar KARAOĞLAN

07/UBE/001

“Telsiz Duyarga Ağları Laboratuarı Kurulması”

Prof.Dr. Kayhan ERCİYEŞ

TEYDEB Projesi

Kalıp Tasarımında Süreç İnovasyonu ve Üç Boyutlu Tasarım programı Geliştirilmesi

Yrd.Doç.Dr.Cengiz GÜNGÖR

07/UBE/002

“Ege Üniversitesi Kampus Otomobil Giriş/Çıkış Denetimi İçin Plaka Tanıma Sistemi”

Yrd.Doç.Dr. Muhammed CİNSDİKİCİ

08/UBE/001

“Kurum İçi Belge Dolaşımının Digital Ortama Taşınması, Digital Olarak İmzalanması, Şifreli Olarak Korunması ve Arşivlenmesi

Yrd.Doç.Dr.Cengiz GÜNGÖR

07/UBE/003

“Farklı Zamanlarda Alınan Radyolojik Görüntüler Aracılığı İle Hastalarda Oluşabilecek Anormal Gelişmelerin Saptanması ve Bu Bölgelerin Alanlarının Ölçümü”

Yrd.Doç.Dr. Cengiz GÜNGÖR

2010/UBE/002

“Çift Yönlü Yansıma Katkı Fonksiyonu (BRDF) Verilerinin İndirgenmesine Dayalı Renk İndirgemesinin Yapay Sinir Ağlarıyla Gerçeklenmesi

Yrd.Doç.Dr.Muhammed CİNSDİKİCİ

09/UBE/001

“Yeni Teknolojiler ile Bir İnsan Yüz Modelini Çıkartma ve Modele Ait Vücut Hareketlerini Yakalama”

Yrd.Doç.Dr.Cengiz GÜNGÖR

TEYDEB Projesi

1086 016 KAMAG

“Uzaktan Algılama Tekniği ile Zeytin Ağaç Envanterinin Çıkartılması Zeytin Çeşitlerinin ve Yağlarının DNA Markörleri Yardımıyla Karakterizasyonu ve Kayıt Altına Alınması” 

010/UBE/001

“Bilgisayar Ağlarında Enerji Tasarrufu”

Yrd.Doç.Dr.Pars MUTAF 

 

 

TOPLAM:27

 

© 2014 Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.