UTI 555 - Uzman Sistemler

ÖĞRETİM ÜYESİ
Bahar Karaoğlan, Prof.Dr.
ASİSTANT
Cihat Çetinkaya
DERS NOTU

DERSİN AMACI
Bu dersin amacı; öğrencilere uzman sistemlerin Yapay Zeka (YZ) alanındaki yeri ve uygulamaları hakkında geniş bilgi vermek ve uzman sistemleri geleneksel programlamadan ayıran özelliklerin anlaşılmasını sağlamaktır. Dersin sonunda öğrencilerden uzman sistemler oluşturmak için gerekli teknikler ve araçlar hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.

DETAYLAR

Dersin Adı

Uzman Sistemler

Dersin Kodu

UBI 517

Dersin Türü

Seçmeli

Dersin Seviyesi

 

Dersin AKTS Kredisi

7,5

Haftalık Ders Saati (Kuramsal)

3-0-3

Haftalık Uygulama Saati

 

Haftalık Laboratuar Saati

 

Dersin Verildiği Yıl

 

Dersin Verildiği Yarıyıl

 

Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)

Prof. Dr. Bahar KARAOĞLAN

Öğretim Sistemi

Örgün

Eğitim Dili

Türkçe

Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler)

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere uzman sistemlerin Yapay Zeka (YZ) alanındaki yeri ve uygulamaları hakkında geniş bilgi vermek ve uzman sistemleri geleneksel programlamadan ayıran özelliklerin anlaşılmasını sağlamaktır. Dersin sonunda öğrencilerden uzman sistemler oluşturmak için gerekli teknikler ve araçlar hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. 

Öğrenme Çıktıları

 

1.  Uzman Sistem yazılımı ile geleneksel yazılım arasındaki farkı kavrayabilme. 

2.  Bilgi mühendisliği görev ve yöntemlerini kavrayabilme. 

3.  Uzman sistem geliştirmek için uygun olan ve olmayan problemleri ayırt edebilme. 

4.  Uzman sistemde bulunması gereken alt öğeleri tanımlayabilme.

5.  Uzman sistemde bulunması gereken alt öğelerin görevlerini kavrayabilme.

6.  Bilgi tabanında bilgi gösteriminin çıkarsama yöntemlerine olan ilişkisini kurabilme.

7.  Probleme ilişkin bilgiyi mantıksal önermeler/anlamsal ağlar/çerçeve ile gösterebilme.

8.  Uzman sistem geliştirme araçlarını kavrayabilme.

9.   Uzman sistem kabuğu ile bir problem için uzman sistem geliştirebilme.

1.  Bir uzman sistemin değerlendirmesini yapabilme.

 

Dersin İçeriği

Bu ders uzman sistemlerin nasıl geliştirileceğine odaklanmıştır. Bu dersin içeriği kural tabanlı programlama, uzman sistemlerin işlemleri, bilgi gösterimi (Bilgi mühendisliği) ve arama yöntemlerinin yanında; LİSP ve Prolog programlama gibi konuları kapsamaktadır

Haftalık Ayrıntılı

Ders İçeriği

Hafta

Kapsam

Uygulama

I

Giriş:

 • Uzman sistemlerin tanıtılması.

 

II

Bilgi Gösterimi ve Biçimsel Mantık:

 • Mantıksal gösterim şemaları: birinci derece mantık önermeleri.

problem çözümü

III

Bilgi Gösterimi ve Biçimsel Mantık: (devam)

 • Prolog'a giriş ve uygulamalar.

programlama ve raporlama

IV

Bilgi Gösterimi ve Biçimsel Mantık: (devam)

 • Lisp'e giriş ve uygulamalar.

programlama ve raporlama

V

Bilgi Gösterimi ve Biçimsel Mantık: (devam)

 • Anlamsal Ağlar, çerçeveler ve üretim sistemleri..

problem çözümü

VI

Belirsizliğin Yönetimi:

problem çözümü

VII

Problem Çözümü:

 • Arama yöntemleri: derinlik öncelikli ve genişlik öncelikli arama.

problem çözümü

VIII

Problem Çözümü: (devam)

 • Oyun oynama

problem çözümü

IX

Ara sınav

 

X

Uzman Sistem Araçları

 

XI

ESTA

programlama ve raporlama

XII

Uzman Sistemler Geliştirme Süreci

problem çözümü

XIII

Bilgi tabanlı Sistemler Geliştirmek için Yöntemler

problem çözümü

XIV

Öğrenci Proje Sunumları

 

XV

Öğrenci Proje Sunumları

 

XVI

Yıl Sonu Sınavı

 

 

Ders Kitabı /Malzemesi /Önerilen Kaynaklar

 • Giarratano, Riley.1994. Expert Systems: Principles and Programming, PWS Publishing Company, Boston
 • Gonzales, A.J., Dankel, D.D.The Engineering of Knowledge Based Systems, Prentice Hall, 1993
 • Jackson, P. Introduction to Expert Systems, Addison-Wesley, 1999
 • Luger, G., Stubblefield, W.A., Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving, The Benjamin/Cummings Publishing Company, inc., 1993. 
 • Awad Elias M.Building Expert Systems: Principals, Procedures and Applications 1996.

© 2014 Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.