UTİ 528 - Bilgisayar Ağları 2

ÖĞRETİM ÜYESİ
Müge Fesci Sayıt, Doç.Dr.
ASİSTANT
Cemre Candemir
DERS NOTU

DERSİN AMACI
Bu dersin amacı öğrencilerin; bilgisayar ağları ile ilgili bilgilerini kullanarak, kablosuz ve gezici ağlar ile ilgili temel prensipleri kavramalarını, medya sistemlerinin bileşenleri hakkında bilgi sahibi olabilmelerini, verilen bir ağ sisteminin yönetimini, güvenlik, altyapı, ilgili protokol özelliklerine bağlı kalarak yapabilmelerini sağlamaktır.

DETAYLAR

 

Dersin Adı

 

Dersin Adı

Bilgisayar Ağları 2

Dersin Kodu

UTİ 528

Dersin Türü

Seçmeli

Dersin Seviyesi

Yüksek Lisans

Dersin AKTS Kredisi

7.5

Haftalık Ders Saati

3

Haftalık Uygulama Saati

-

Haftalık Laboratuar Saati

-

Dersin Verildiği Yıl

1

Dersin Verildiği Yarıyıl

1

Dersin Öğretim Üyesi

(Üyeleri)

Ast. Prof. Dr. Müge Fesci Sayıt

Öğretim Sistemi

Örgün

Eğitim Dili

Türkçe

Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler)

Bilgisayar Ağları 1

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencilerin, temel matematik bilgisine sahip olması önerilmektedir.

Staj Durumu

Yok

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; bilgisayar ağları ile ilgili bilgilerini kullanarak, kablosuz ve gezici ağlar ile ilgili temel prensipleri kavramalarını, medya sistemlerinin bileşenleri hakkında bilgi sahibi olabilmelerini, verilen bir ağ sisteminin yönetimini, güvenlik, altyapı, ilgili protokol özelliklerine bağlı kalarak yapabilmelerini sağlamaktır.

Öğrenme Çıktıları

Kablosuz, gezici ve medya bilgisayar ağlarındaki temel kavramlar konusunda bilgi sahibi olabilme.

Kablosuz ağlarda haberleşen bilgisayarlar için farklı senaryolarda çalışan mesajlaşmaları yorumlayabilme.

Kablosuz, gezici ya da medya ağları için verilen bithızı, paket kayıp oranı, hücre sayısı gibi parametreleri değerlendirerek, bu ağlar üzerinde çalışabilecek uygulamaları güvenlik ve yönetimi ile birlikte tasarlayabilme.

Verilen bir medya akışlandırma uygulaması için, deney seti tasarlayarak uygulamayı çalıştırma ve sonuçlarını analiz edebilme.

Verilen bir medya akışlandırma uygulaması için, sunucu sayısı, bantgenişliği gibi değerler bilindiğinde, paket iletim hızını formüle edebilme.

Ağ güvenlik sistemlerinin çalışmasını analiz edebilme ve verilen bir sisteme uyarlayabilme.

Ağ yönetimi için önerilen farklı sistemler arasında ekyük, güvenlilik gibi parametreleri karşılaştırabilme.

Sunucu – istemci  yapıları ile ilgili gelinmiş teknoloji bilgisine sahip olabilme ve bu bilginin güncelliğini koruyabilecek düzeyde araştırma yapabilme.     

Dersin İçeriği

Kablosuz ve gezici bilgisayar ağlarının ve bu ağları oluşturan öğelerin birbirleri ile iletişim prensipleri. Medya akışlandırma amacıyla kurulmuş bilgisayar ağları: Saklı, canlı, interaktif video akışlandırma. Bilgisayar ağları iletişiminde güvenlik. Bilgisayar ağlarını oluşturan yazılım ve donanım öğelerinin yönetimi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği (16 Haftalık)

HAFTA

KONULAR

Teorik Dersler

Uygulama

1

Kablosuz ve gezici ağlara giriş. Medya akışlandırma amaçlı ağlar ile ilgili genel bilgiler. Ağ güvenliği ve ağ yönetimi genel bakış

Okuma

2

Kablosuz bağlantılar ve karakteristikleri. 802.11 kablosuz LAN mimarisi ve protokolü.

İnternetten tarama

3

Hücresel internet girişi. Hücresel mimariye genel bakış. Gezici ağlarda yönetim ve presipler, adresleme.

Problem çözümü

4

Gezici IP kavramı. Hücresel ağlarda gezicilik yönetimi. Kablosuz ve gezici ağ özelliklerinin üst katmanlara etkisi.

İnternetten tarama

5

Medya ağlarında çalışan uygulamalar, örnek sistemler. Ses ve video sıkıştırma. Sunucudan video akışlandırma prensipleri ve RTSP.

Örnek uygulama

6

Ses alıcısında kalite sabitliği. Paket kayıplarından kurtarma. CDN. Gerçek zamanlı uygulamalar için protokoller:RTP, RTCP. 

Örnek uygulama

7

Medya servisleri için çoklu sınıflar. Planlama mekanizmaları. QoS sağlanması: Kaynak rezervi, Intserv, RVSP.

Okuma

8

Arasınav

 

9

Ağ güvenliği. Simetrik ve açık anahtarlı şifreleme. Şifreli Hash fonksiyonları. Dijital imza.

Problem çözümü

10

Güvenli e-mail uygulamaları. PGP. Güvenli TCP bağlantıları: SSL.

Örnek uygulama

11

Ağ katmanında güvenlik:IPsec ve VPN. AH ve ESP protokolleri. Güvenli kablosuz LAN. Güvenlik duvarları ve saldırı tespit sistemleri.

İnternetten tarama

12

Ağ yönetimi. Ağ yönetimi için altyapı özellikleri.

Okuma

13

Standart internet yönetim çerçevesi. Yönetim bilgisi yapısı: SMI. MIB. SNMP protokol operasyonları. ASN.1.

Okuma

14

Araştırma projesi sunumları

 

15

Araştırma projesi sunumları

 

16

Final

 

 

Ders Kitabı/Malzemesi/Önerilen Kaynaklar

 

 

 

 

James F. Kurose and Keith W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, 5th ed. Pearson, 2009

© 2014 Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.