UTİ 510 - Veritabanı Yönetim Sistemleri ve Veri Güvenliği

ÖĞRETİM ÜYESİ
İlker Kocabaş, Yrd.Doç.Dr.
ASİSTANT
Cemre Candemir
DERS NOTU

DERSİN AMACI
Bu dersin amacı öğrencilerin, veritabanı tasarımı, tasarım dilleri ve sistem gerçekleştirimini içeren veritabanı yönetiminin temel kavramlarını tanımasını ve tasarım uygulaması gerçekleştirebilmesini sağlamaktır.

DETAYLAR

Dersin Adı

Veritabanı Yönetim Sistemleri ve Veri Güvenliği

Dersin Kodu

UTİ 510

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Seviyesi

Uyum (Yükseklisans)

Dersin AKTS Kredisi

7,5

Haftalık Ders Saati
(Kuramsal)

3

Haftalık Uygulama Saati

0

Haftalık Laboratuar Saati

0

Dersin Verildiği Yıl

1

Dersin Verildiği Yarıyıl

1

Dersin Öğretim Üyesi

(Üyeleri)

Yard. Doç. Dr. İlker Kocabaş

Öğretim Sistemi

Örgün Eğitim

Eğitim Dili

Türkçe

Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler)

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin, veritabanı tasarımı, tasarım dilleri ve sistem gerçekleştirimini içeren veritabanı yönetiminin temel kavramlarını tanımasını ve tasarım uygulaması gerçekleştirebilmesini sağlamaktır.

Öğrenme Çıktıları

1-       Veritabanı geliştirmede kullanılan veri modelleme (E-R, İlişikisel) kavramlarına hakim olabilme

2-       Veritabanı yaratabilme ve tasarımın doğruluğunu kanıtlayabilme

3-       İlişkisel veritabanlarında işlem yapmak üzere karmaşık SQL sorguları oluşturabilme ve PHP gibi diğer veritabanı destek yazılımlarını kullanabilme

4-       Veri bütünlüğü ve güvenlik gibi veri yönetimi konuları kavrayabilme.

5-       Kapsamlı programlama projeleri tasarımı için bir takım içinde çalışabilme

Dersin İçeriği

Varlık-İlişki Modeli. İlişkisel Model. SQL, MySQL, PHP. Veri depolama, Indeksleme ve 'Hashing', Internet veritabanları ve XML, Normal Formlar, Bütünlük (Integrity) ve Güvenlik, Oracle, PL-SQL, Sorgu İşleme, kayıt hareketleri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği (16 Haftalık)

HAFTA

KONULAR

Teorik Dersler

Uygulama

1

Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri.  Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş

Tanışma

2

Varlık-İlişki Modeli

Okuma- Kaynak Tarama

3

İlişkisel Model.

Örnek Çözme

4

SQL

Sql Örnek sorgu yazma

5

MySQL

Ödev problemlerinin tartışılması, MySQL  Örnek sorgu yazma

6

PHP

Php örnek kod yazma

7

Arasınav

 

8

PHP

Ödev problemlerinin tartışılması, Php örnek kod yazma

9

Web Veritabanı

Ödev problemlerinin tartışılması, Okuma- Kaynak Tarama

10

Normal Formlar

Örnek Problem Çözme

11

Bütünlük ve Güvenlik

Okuma- Kaynak Tarama

12

Veri Depolama, İndeksleme ve Hashing

Okuma- Kaynak Tarama

13

Oracle, PL-SQL

Okuma- Kaynak Tarama

14

Sorgu İşleme, Kayıt Hareketleri, Genel Tekrar

Okuma- Kaynak Tarama

15

Dönem Projesi Sunumları

Dönem Projesi Sunumu

16

Final Sınavı

 

 

Ders Kitabı/Malzemesi/Önerilen Kaynaklar

1-       A First Course in Database Systems, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom (2001), 2nd edition, Prentice Hall, USA

2-       Database System Concepts, Silberschatz, Korth, Sudarsham (2004), 4th edition, McGraw Hill, USA.

3-       PHP ve MySQL, Weilling, Thomson, ceviri B.Elcioglu (2005),3th edition, ALFA, Turkey.

4-       Apache Web Server (free, ver:2.2.8),  (Alternative: Microsoft IIS)

5-       MySQL Database (free, ver:5.1 or 6), (Alternative: Microsoft SQLServer, Oracle )

6-       MySQL Admin Tool (free, ver:1.2)

7-       MySQL Query Browse (free, ver:1.2)

8-       PHP (free, ver: 5.2.5), (Alternative: Microsoft ASP)

9-       WAMP (All-in-one server)

10-    Macromedia Dreamweaver 8

© 2014 Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.