UBI 542 - Servis Yönelimli Hesaplama

ÖĞRETİM ÜYESİ
Moharram Challenger, Yrd.Doç.Dr.
ASİSTANT
DERS NOTU

DERSİN AMACI
Bu dersin amacı öğrencilerin; web servislerini, web servis geliştirme standartlarını ve servis temelli yazılım mimarilerini tanımasını ve varolan web servis geliştirme araçlarını kullanarak servis tabanlı yazılım sistemlerini geliştirebilmelerini sağlamaktır.

DETAYLAR

Dersin Adı

Servis Yönelimli Hesaplama

Dersin Kodu

UBI 542

Dersin Türü

Seçmeli

Dersin Seviyesi

Yüksek Lisans

Dersin AKTS Kredisi

7.5

Haftalık Ders Saati

3

Haftalık Uygulama Saati

0

Haftalık Laboratuar Saati

0

Dersin Verildiği Yıl

1

Dersin Verildiği Yarıyıl

2

Dersin Öğretim Üyesi

(Üyeleri)

Yrd. Doç. Dr. Moharram Challenger

Öğretim Sistemi

Örgün Eğitim

Eğitim Dili

Türkçe

Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler)

Nesne yönelimli programlama bilgisi ve deneyimi

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; web servislerini, web servis geliştirme standartlarını ve  servis temelli yazılım mimarilerini tanımasını ve varolan web servis geliştirme araçlarını kullanarak servis tabanlı yazılım sistemlerini geliştirebilmelerini sağlamaktır.

Öğrenme Çıktıları

1.       Web servisleri ve bunlara ait standartları kavrayabilme.

2.       Sistem ihtiyaçlarına en iyi cevap verecek tekil servisleri veya bütünleşik servis yapıları için iş akışlarını oluşturabilme.

3.       Servis tabanlı mimarileri geliştirebilme.

4.       Varolan yazılım geliştirme çerçeveleri, kütüphaneleri ve araçlarını kullanarak servis tabanlı yazılım mimarilerini gerçekleştirebilme.

Dersin İçeriği

Web servis temelleri, dağıtık hesaplama altyapıları, Basit Nesne Erişim Protokolü (SOAP), web servislerini tanımlama, web servislerini kaydetme ve keşfetme, adresleme ve bilgilendirme, web servislerinin koreografisi, web servis geliştirme araçları, servis tabanlı mimariler

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği (16 Haftalık)

HAFTA

KONULAR

Teorik Dersler

Uygulama

1

Tanışma. Dersin gerekçesi ve önemi

 

2

Web servis temelleri. Bir yazılım sistemi olarak servis. Web servislerinin karakteristikleri. Web servislerinin etkileri ve olumsuz yönleri.  

Okuma

3

Dağıtık hesaplama ve Internet protokolleri. İstemci-sunucu modeli. Süreçler arası iletişim. Senkron ve asenkron ortakatman  biçimleri. İstek-cevap mesajlaşma tekniği.  Mesaj temelleri ortakatman

Okuma

4

XML’e genel bir bakış. XML doküman yapısı. XML şemalarının yeniden kullanımı. Dokümanlar üzerinde dolaşma ve dokümanların dönüşümü.

Okuma

5

Basit Nesne Erişim Protokolü (SOAP). SOAP mesaj yapısı. SOAP iletişim modeli. HTTP üzerinden SOAP mesajlarının iletilmesi. SOAP’ın avantaj ve dezavantajları

Ödev sorularının çözülmesi

6

Web servislerinin tanımlanması. Web Servis Tanımlama Dili (WSDL). İstemci gövdelerinin WSDL kullanılarak hazırlanması. WSDL’in fonksiyonel olmayan tanımları

Okuma

7

Web servislerinin kaydedilmesi ve keşfi. Evrensel Tanımlama, Keşif ve Bütünleşme (UDDI)

Ödev sorularının çözülmesi

8

ARASINAV

 

9

Web servisleri ve durumlu kaynaklar (stateful services). WS-Resource Çerçevesi.

Okuma

10

Web servislerinin bilgilendirilmesi.  WS-Notification. Aboneler için mesaj filtreleme. WS-Topic

Ödev sorularının çözülmesi

11

Web servis geliştirme araçları ( Apache Axis2, Metro, GlassFish Enterprise Service Bus ve JAX-WS)

Okuma

12

Web servis geliştirme araçları (Windows Communication Foundation ,  JAX-RS ve Jersey)

Ödev sorularının çözülmesi

13

Servis tabanlı mimariler. Servis tabanlı mimarilerde roller ve fonksiyonlar. Güvenilir mesajlaşma.  WS-ReliableMessaging

Okuma

14

Dağıtık servis tabanlı mimarilere ait bakış açıları. Büyük servis hatlarına (ESB) ait özellikler. ESB bütünleştirme stilleri. ESB topolojileri.

Ödev sorularının çözülmesi

15

Dönem projesi sunumları

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

Ders Kitabı/Malzemesi/Önerilen Kaynaklar

 

 

 

 

  • Web Services: Principles and Technology (1st Edition), Michael P. Papazoglou, Prentice Hall, 2007.
  • Service-Oriented Computing: Semantics, Processes, Agents (1st Edition), Munindar P. Singh and Michael N. Huhns, Wiley, 2005.
  • Service-Oriented Architecture (SOA): Concepts, Technology, and Design (1st Edition), Thomas Erl, Prentice Hall, 2005.
  • SOA: Principles of Service Design (1st Edition), Thomas Erl, Prentice Hall, 2008.
  • Çeşitli servis temelli yazılım sistemi geliştirme araçları

© 2014 Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.