UBI 504 - Programlama Dilleri

ÖĞRETİM ÜYESİ
Moharram Challenger, Yrd.Doç.Dr.
ASİSTANT
Sercan Demirci
DERS NOTU

DERSİN AMACI
Bu dersin amacı öğrencilerin; programlama dili kavramlarını değişik programlama dillerinden örneklerle anlamasını ve programla dillerinin temel bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

DETAYLAR

Dersin Adı

Programlama Dilleri

 

Dersin Adı

Programlama Dilleri

 

Dersin Kodu

UBI 504

 

Dersin Türü

Zorunlu

 

Dersin Seviyesi

Yüksek Lisans / İntibak

 

Dersin AKTS Kredisi

7.5

 

Haftalık Ders Saati

3

 

Haftalık Uygulama Saati

0

 

Haftalık Laboratuar Saati

0

 

Dersin Verildiği Yıl

1

 

Dersin Verildiği Yarıyıl

2

 

Dersin Öğretim Üyesi

(Üyeleri)

Yrd. Doç. Dr. Moharram Challenger

 

Öğretim Sistemi

Örgün Eğitim

 

Eğitim Dili

Türkçe

 

Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler)

Yok

 

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

 

Staj Durumu

Yok

 

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; programlama dili kavramlarını değişik programlama dillerinden örneklerle anlamasını ve programla dillerinin temel bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.   

 

Öğrenme Çıktıları

1.       Yeni programlama dillerini kısa sürede öğrenebilecek düzeyde bilgi ve deneyim kazanabilme

2.       Proje için en uygun programlama dilini seçebilme becerisi

3.       Programlama dillerinin zayıf ve güçlü yanlarını değerlendirebilme becerisi

4.       Problem çözümlerini örneğin nesne yönelimli programlama gibi çeşitli programlama yaklaşımlarını kullanarak bir programla dilinde ifade edebilme yeteneği

 

Dersin İçeriği

Programlama dilleri hakkında  genel bilgiler, programlama dillerinin gelişimiyle ilgili tarihçe, programlama paradigmalarına genel bir bakış, programlama dillerinde söz dizim ve anlam tanımlanması, programlama dillerinin makine diline çevrim süreci, yorumlayıcılar ve derleyiciler, değişkenler ve özellikleri, bağlama kavramı, veri tipleri ve tip dönüşümleri, altprogramlar, soyut veri tipleri, nesneye yönelik programlama kavramları (soyutlama, kapsülleme, sınıflar ve nesneler, kalıtım ve çokyapılılık), istisna ve istisnaların ele alınması

 

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği (16 Haftalık)

HAFTA

KONULAR

Teorik Dersler

Uygulama

1

Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri

 

2

Programlama paradigmalarına genel bakış – Programlama dili uygulamaları, programlama dili değerlendirme kriterleri ve programlama dili tasarımına etki eden faktörler  

Okuma

3

Programlama paradigmalarına genel bakış – Programlama dillerinin sınıflandırılması, programlama dillerinin gerçeklenme metotları ve programlama dili ortamları

Okuma

4

Programlama dillerinin gelişimiyle ilgili tarihçe – Fortran, LISP, ALGOL, COBOL, BASIC, SIMULA, PROLOG, ADA, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, Lua, C#, XSLT, JSP

Ödev sorularının çözümü

5

Programlama dillerinde söz dizimi ve anlam tanımlanması – Söz dizimi tanımlanmasındaki problemler ve söz dizimi tanımlanmasında kullanılan yöntemler (CFG, BNF ve EBNF)

Ödev sorularının çözümü

6

Programlama dillerinde söz dizimi ve anlam tanımlanması – Programlama dilinin yapısını tanımlamada kullanılan nitelikler ve programlama dilinin anlamını tanımlama

Ödev sorularının çözümü

7

Programlama dillerinin sözcüksel ve sözdizimsel analizi – Sözcüksel analize giriş ve sözcüksel analizin yapılması

Ödev sorularının çözümü

8

Programlama dillerinin sözcüksel ve sözdizimsel analizi – Programlama dillerinin ayrıştırılması ve ayrıştırma çeşitleri

Ödev sorularının çözümü

9

ARASINAV

 

10

Değişkenler, bağlamalar ve kapsamlar -   Değişkenler ve özellikleri, dinamik ve durağan bağlama ve kapsamların incelenmesi

Ödev sorularının çözümü

11

Veri tipleri ve ifadeler – Veri tipi kavramı, basit ve yapısal veri tipleri, tip denetimi, tip dönüşümleri, tip uyumluluğu, sayısal, ilişkisel ve mantıksal ifadelerin incelenmesi

Ödev sorularının çözümü

12

Komut seviyeli kontrol yapıları – Seçme koşullarının (if-else ve switch) ve döngü yapılarının (while, do-while ve for) farklı programlama dillerindeki kullanılışının incelenmesi

Ödev sorularının çözümü

13

 

 

 

Altprogramlar – Prosedür ve fonksiyonlar, yerel değişkenler, iç içe girmiş altprogramlar, parametre aktarımı, aşırı yüklenmiş altprogramlar ve genel altprogramların incelenmesi

Ödev sorularının çözümü

14

Soyut veri tipleri ve kapsülleme – Soyut veri kavramı, kapsülleme kavramı ve bu kavramların farklı programlama dillerindeki kullanılışının incelenmesi

Ödev sorularının çözümü

15

Nesne yönelimli programlama – Nesne yönelik programlama kavramları, metotlar, diziler, sınıflar, nesneler, kalıtım, çokyapılılık, istisna ve istisnaların ele alınması  konularının incelenmesi

Ödev sorularının çözümü

16

FİNAL SINAVI

 

 

Ders Kitabı/Malzemesi/Önerilen Kaynaklar

 

 

 

 

DERS KİTABI:

Concepts of Programming Languages (9th Edition), Robert W. Sebesta, Addison Wesley, 2009

YARDIMCI KAYNAKLAR:

Ders Sunumları

DERS ARAÇLARI:

Çeşitli programlama dili derleyicileri ve editörleri

© 2014 Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.