UBI 525 - Nesne Yönelimli Programlama

ÖĞRETİM ÜYESİ
Geylani Kardaş, Doç.Dr.
ASİSTANT
Sercan Demirci
DERS NOTU

DERSİN AMACI
Bu dersin amacı öğrencilerin; Nesneye yönelik yaklaşımın kullanıldığı programlama prensiplerini kavramalarını ve nesne yönelimli yazılım geliştirme süreçlerinde nesne tasarımı, kalıtım ve çok biçimlilik gibi temel programlama tekniklerini kullanabilmelerini sağlamaktır.

DETAYLAR

Dersin Adı

Nesne Yönelimli Programlama

Dersin Kodu

UBI 525

Dersin Türü

Seçmeli

Dersin Seviyesi

Yüksek Lisans

Dersin AKTS Kredisi

7.5

Haftalık Ders Saati (Kuramsal)

3

Haftalık Uygulama Saati

0

Haftalık Laboratuar Saati

0

Dersin Verildiği Yıl

-

Dersin Verildiği Yarıyıl

Güz

Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)

Yrd. Doç. Dr. Geylani Kardaş

Öğretim Sistemi

Örgün

Eğitim Dili

Türkçe

Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler)

 

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

 

Staj Durumu

Yok

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; Nesneye yönelik yaklaşımın kullanıldığı programlama prensiplerini kavramalarını ve nesne yönelimli yazılım geliştirme süreçlerinde nesne tasarımı, kalıtım ve çok biçimlilik gibi temel programlama tekniklerini kullanabilmelerini sağlamaktır.

Öğrenme Çıktıları

1.       Sistem analizi yaparak sistem gereksinimlerini belirleyebilme.

2.       Birleşik Modelleme Dili (UML) kullanarak sistem tasarımı yapabilme.

3.       Birleşik Modelleme Dili (UML), şemalarını uygulayabilme.

4.       Nesne yönelimli yazılım geliştirme süreçlerini uygulayabilme.

5.       Programa uygun tasarım desenlerini seçerek uygulayabilme.

6.       Modüler programlama yaparak tekrar kullanılabilir kod üretebilme.

Dersin İçeriği

Nesne yönelimli programlamaya giriş, nesne yönelimli çözümleme ve tasarım, Birleşik Modelleme Dili (UML), nesne yönelimli programlamanın temelleri, tür özelliklerinin devralınması. Değişkenler, Akış Kontrolü, Sınıflar ve Nesneler, Dizinler ve Taşıyıcı Sınıflar, Arayüz Yapıları. Sınıflandırma ve soyutlama. Nesne tanımı ve çok türlü nesneler. Nesne özelliklerinin atanması ve saklanması. Nesneye dayalı yazılım geliştirme süreçleri, Nesneye dayalı çözümleme yöntemi ve gösterim sistemi, Nesneye dayalı tasarım yöntemi ve gösterim sistemi. Nesneye dayalı gerçekleştirme ve gösterim sistemi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği (16 haftalık)

HAFTA

KONULAR

Teorik Dersler

Uygulama

1

Bilgisayarlara, İnternete ve Dünya Çapında Ağa (www) giriş,

Java uygulamalarına giriş

İnternet Tarama

2

Sınıflara ve Nesnelere giriş,

Kontrol ifadeleri

Okuma, Ödev

3

Metotlara derin bakış

Diziler

İnternet Tarama

4

Derinlemesine Sınıflar ve Nesneler

Okuma, Ödev

5

Kalıtım(inheritance) ve Çok-şekillilik (polymorphism)

İnternet Tarama

6

İstisna işleme

Okuma, Ödev

7

Dosyalar ve akışlar (stream)

Tasarım desenlerine giriş

İnternet Tarama

8

Ara Sınav

-

9

Generics and collections

İnternet Tarama, Ödev

10

Çok-iş-parçacıklı programlama

Okuma

11

Ağ programlama

İnternet Tarama, Ödev

12

Tasarım Desenleri

Okuma

13

Tasarım Desenleri

İnternet Tarama, Ödev

14

Proje sunumları

Dönem Projesi Sunumları

15

Proje Sunumları

Dönem Projesi Sunumları

16

Final

-

Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar

Java How to Program (6th Edition), Harvey M. Deitel  and Paul J. Deitel, Prentice Hall, 2005.

Java Standard Edition Development Kit

Eclipse Development Framework

JCreator Java IDE

© 2014 Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.