UBI 507 - Bilgisayar Ağları 1

ÖĞRETİM ÜYESİ
Müge Fesci Sayıt, Doç.Dr.
ASİSTANT
Sercan Demirci
DERS NOTU

DERSİN AMACI
Bu dersin amacı öğrencilerin; bilgisayar ağları konusunda bilgi sahibi olmalarını, ağ üzerinde bilgisayar arası iletimde karşılaşılan akış, hata ve sıkışıklık sorunlarına karşı geliştirilmiş çözümleri kavramalarını, ağ üzerinde çalışan yönlendirme algoritmalarını analiz edebilmelerini ve verilen parametreler doğrultusunda bir ağ iletişim protokol tasarımını yapabilmelerini sağlamaktır.

DETAYLAR

Dersin Adı

Bilgisayar Ağları 1

Dersin Kodu

UBI 507

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Seviyesi

Yüksek Lisans

Dersin AKTS Kredisi

7.5

Haftalık Ders Saati

3

Haftalık Uygulama Saati

-

Haftalık Laboratuar Saati

-

Dersin Verildiği Yıl

1

Dersin Verildiği Yarıyıl

1

Dersin Öğretim Üyesi

(Üyeleri)

Yard. Doç. Dr. Müge Sayıt

Öğretim Sistemi

Örgün

Eğitim Dili

Türkçe

Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler)

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencilerin, temel matematik bilgisine sahip olması önerilmektedir.

Staj Durumu

Yok

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; bilgisayar ağları konusunda bilgi sahibi olmalarını, ağ üzerinde bilgisayar arası iletimde karşılaşılan akış, hata ve sıkışıklık sorunlarına karşı geliştirilmiş çözümleri kavramalarını, ağ üzerinde çalışan yönlendirme algoritmalarını analiz edebilmelerini ve verilen parametreler doğrultusunda bir ağ iletişim protokol tasarımını yapabilmelerini sağlamaktır.

Öğrenme Çıktıları

1.  Bilgisayar ağlarındaki temel kavramlar konusunda bilgi sahibi olabilme.

2.  Bilgisayar ağları katman yapısını ve katmanların özellikleri ile iletişim prensiplerini kavrayabilme.

3.  Uygulama katmanında çalışabilecek ve bilgisayarlar arası iletişimi sağlayan yazılımlar tasarlayabilme ve geliştirebilme.

4.   İletim katmanında yer alan protokolleri analiz edebilme.

5.  Verilen bir protokol için sonlu durum makinası tasarlayabilme.

6.  Pencere boyutu, paket dolaşım zamanı gibi parametreler doğrultusunda paketlerin belirli bir hat üzerinde iletimi ile ilgili problem çözebilme. 

7.  Ağ üzerinde verilen bir yönlendirme protokolüne göre paketleri takip edeceği yönü belirleyebilme.

8.  Bir bilgisayar ağı sistemi için, verilen özellikler doğrultusunda adresleme ile analiz ve tasarım yapabilme.

9.  Bilgisayar ağları ile ilgili konularda gelinmiş teknoloji bilgisine sahip olabilme ve bu bilginin güncelliğini koruyabilecek düzeyde araştırma yapabilme.

Dersin İçeriği

Bilgisayar ağları ve internet. OSI mimarisi esas alınarak ağ protokol katmanlarını inceleme: Uygulama katmanı, iletim katmanı, ağ katmanı, bağlantı katmanı. Yerel alan ağları.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği (16 Haftalık)

HAFTA

KONULAR

Teorik Dersler

Uygulama

1

İnternet ve ağ kavramları, devre anahtarlama ve paket anahtarlama tekniklerine genel bakış.

Okuma

2

Paket anahtarlama ağlarda gecikme, kayıp ve verim kavramları. Protokol katmanları  ve servis modelleri.

Okuma

3

Uygulama Katmanı: Ağ uygulamalarının temel prensipleri. Süreçler arası iletişim sağlama. Uygulama katmanı protokolleri, Web ve HTTP uygulamaları.

İnternetten tarama

4

Uygulama Katmanı: İnternet üzerinden posta gönderimi. SMTP protokolünün özellikleri. DNS ve DNS tarafından sağlanan servislerin incelenmesi.

İnternetten tarama

5

Uygulama Katmanı: Görevdeş ağlar üzerinde çalışan uygulamalar. Görevdeş ağlarda dosya iletimi. DHT. TCP ile soket programlamanın esasları ve örneklemeler.

Örnek programlama

6

İletim Katmanı: İletim katmanı hakkında genel bilgilerin verilmesi, iletim katmanı servisleri. İletim ve ağ katmanı arasındaki ilişki.

Okuma

7

İletim Katmanı: Güvenli veri iletiminin temel presipleri. Güvenli veri iletimi sağlayan protokoller: GBN (Go-back N) ve SR (Selective Repet)

Örnek programlama

8

İletim Katmanı: Bağlantılı iletim protokolü TCP. Paket dolaşım zamanını tahminleme ve zaman aşımı kavramları. TCP akış kontrolü ve TCP bağlantı yönetimi. Ağ üzerinde sıkışıklığın sebepleri ve maliyeti. Sıkışıklık kontrolü yaklaşımları. TCP sıkışıklık kontrolü ve ağ kaynaklarını adil paylaşım stratejisi

Problem çözümü

9

Arasınav

 

10

Ağ Katmanı: İletim ve yönlendirme prensipleri, ağ servis modelleri. Sanal devre ve datagram ağları.

Problem çözümü

11

Ağ Katmanı: Yönlendiricilerin yapısı, giriş – çıkış portları, anahtarlama yapısı, kuyruk oluşumunun incelenmesi. IP protokolü, Ipv4 ve IPv6. ICMP protokolü.

Problem çözümü

12

Ağ Katmanı: LS, DV ve hiyerarşik yönlendirme algoritmaları. İnternet üzerinde yönlendirme, RIP, OSPF ve BGP. Yayılım ve çoklugönderim için geliştirilmiş algoritmalar.

İnternetten tarama

13

Bağlantı Katmanı: Giriş ve bu katmanın sağladığı servisler. Hata tespit etme ve düzeltme teknikleri, eşlik biti kontrolleri, CRC

Okuma

14

Bağlantı Katmanı: Çoklu giriş protokolleri, kanal paylaştırma, rastgele giriş, sıra alma protokolleri. LAN.  Adresleme problem ve çözümleri. MAC adresleri, Adres çözümleme protokolü (ARP)

Okuma

15

Bağlantı Katmanı: Eternet paket yapısı ve teknolojileri. CSMA/CD. Anahtarlar, bağlantı katmanı anahtarlarının özellikleri. Anahtarlar ile yönlendiriciler arasındaki farklar.

İnternetten tarama

16

Final

 

 

Ders Kitabı/Malzemesi/Önerilen Kaynaklar

 

 

 

 

James F. Kurose and Keith W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, 5th ed. Pearson, 2009

© 2014 Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.