UBI 528 - Ağ Güvenliği

ÖĞRETİM ÜYESİ
Mehmet Emin Dalkılıç, Prof.Dr.
ASİSTANT
Gül Boztok Algın
DERS NOTU

DERSİN AMACI
Bu dersin amacı öğrencilerin; bilgisayar ağları ile ilgili temel güvenlik kavramlarını öğrenmesini, ağ üzerinde aktarılan verinin gizlilik, bütünlük, aidiyet gibi bileşenlerini kavramasını, güvenlik mekanızması ile ilgili problemlere getirilen yaklaşım ve çözüm önerilerini değerlendirebilmesidir.

DETAYLAR

Dersin Adı

Ağ Güvenliği

Dersin Kodu

UBI528

Dersin Türü

Seçmeli

Dersin Seviyesi

Yüksek Lisans

Dersin AKTS Kredisi

7.5

Haftalık Ders Saati

3

Haftalık Uygulama Saati

-

Haftalık Laboratuar Saati

-

Dersin Verildiği Yıl

1

Dersin Verildiği Yarıyıl

1

Dersin Öğretim Üyesi

(Üyeleri)

Prof. Dr. Mehmet Emin Dalkılıç

Öğretim Sistemi

Örgün

Eğitim Dili

Türkçe

Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler)

Bilgisayar ağlarının temel prensipleri

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

-

Staj Durumu

Yok

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; bilgisayar ağları ile ilgili temel güvenlik kavramlarını öğrenmesini, ağ üzerinde aktarılan verinin gizlilik, bütünlük, aidiyet gibi bileşenlerini kavramasını, güvenlik mekanızması ile ilgili problemlere getirilen yaklaşım ve çözüm önerilerini değerlendirebilmesidir.

Öğrenme Çıktıları

Ağ güvenliği temel kavramlarını ve önemini öğrenme.

 

Şifreleme tekniklerini ve önemini öğrenme.

 

Servis reddetme ve hücunm ve savunma tekniklerini öğrenme.

 

İç ve dış saldıranlara karşı veri koruma tekniklerini öğrenme.

 

Dersin İçeriği

Bilgisayar ağı üzerinde güvenlik teknolojilerinin araştırılması. Ağ güvenliği ve açık anahtarlamalı şifreleme. Güvenlik atak çeşitleri. PGP, PEM, Kerberos, X509, DSS güvenliği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği (16 Haftalık)

HAFTA

KONULAR

Teorik Dersler

1

Giriş, temel kavramların tanıtılması

2

Hash fonksiyonları

3

Kullanıcı / web kimlik denetimi

4

Simetrik şifreleme

5

Güvenlik ihlalinde bulunan kişiler, ataklar, servis reddetme

6

Spam ve antispamler

7

Wi-Fi, RFID, VoIP güvenliği

8

Arasınav

9

Virüsler ve solucanlar

10

Açık anahtarlı şifreleme

11

PKI ve sertefikalar

12

IP ve Web güvenliği

13

Firewall lar

14

Kişisel ağlar

15

Araştırma projesi sunumları

16

Final

 

Ders Kitabı/Malzemesi/Önerilen Kaynaklar

 

 

 

 

1. W. Stallings, Cryptography and Network Security: Principles and Practice, 4th ed., Prentice-Hall, 2006

2. C. Kaufman, R. Perlman and M. Speciner, Network Security 2nd ed, Pren-Hall,2003

3.  Ross Anderson, Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems, 2nd. Ed,  Wiley, 2008

 

© 2014 Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.