ERASMUS Öğrenci Hareketliliği 2011-2012 Dönemi Başvuruları

Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Erasmus Üniversite Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun Erasmus değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Öğrencilere; yükseköğretimin ilk yılındaki öğrenciler hariç, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde diğer Avrupa Birliği üyesi ülke üniversitesinde 3-12 ay arası eğitim imkanı ve desteği sağlar. 2011-2012 eğitim dönemi kapsamında öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyeti, 1 Haziran 2011 - 30 Eylül 2012 dönemleri arasında gerçekleştirilecektir.


Başvuru Kriterleri

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye'de bir okulda, meslek okulunda, yükseköğretim kurumunda veya yetişkin eğitimi veren bir kurumda kayıtlı öğrenci olmak
 • Ege Üniversitesi öğrencisi olmak (lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olabilir),
 • Üniversitedeki ilk yılını tamamlamış olmak
 • (birinci sınıf öğrencileri başvuru yaparak ikinci sınıfta programdan faydalanabilirler),
 • Ağırlıklı not ortalamasının 2,0/4,00 ya da 70/100 olması (lisans öğrencileri),
 • Ağırlıklı not ortalamasının 2,5/4,00 ya da 75/100 olması (lisansüstü öğrencileri),
 • Disiplin cezası almış olmak veya alttan dersi olması gibi sebepler öğrencinin Erasmus programından faydalanmasına engel değildir.
 • Daha önce Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış olmak.
 • Isteyen ögrenciler hibe almaksizin Erasmus ögrencisi olabilirler. Hibesiz ögrenciler de diger basvurularla birlikte genel degerlendirmeye tabi tutulur, hibeli Erasmus ögrencileriyle ayni süreçten geçerler ve ikili sözlesme kontenjanlari dahilinde bu degisimden faydalanabilirler.

  Önemli Not: Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı'ndan faydalanmak için başvuru yapan öğrenciler, Erasmus öğrencisi olarak seçildikleri takdirde aday olduklarını ve Ege Üniversitesi'ne verilen hibe miktarının Ulusal Ajans tarafından ilan edilmesinden sonra seçim sonuçlarının kesinlik kazanacağını kabul eder.

Gidilecek Üniversite Nasıl Belirleniyor?

 • Ege Üniversitesi’nin öğrenci ve öğretim elemanı değişimini içeren 2011-2012 Dönemi İkili Anlaşmaları ve Öğrenci Kontenjanları http://eu.ege.edu.tr/docs/ogrenci_degisimi_sm_bilateral_2011-2012.xls adresinde yayınlanmaktadır.
 • Fakülte/Bölüm/Yüksekokul veya Enstitünüzün İkili Anlaşmalar yapmış olduğu üniversitelere 3-12 ay süreyle  gidebilirsiniz.

Verilecek Erasmus Hibesi ne kadar olacaktır?

 • Ulusal Ajans tarafından 2011-2012 döneminde aylık Erasmus hibe ödemeleri, yaşam standartlarına göre her 27 AB ülkesi için ayrı ayrı belirlenmiştir.
 • Yol parası için bir hibe verilmeyecektir.

Başvuru İşlemleri

 

Öğrenci Değerlendirme ve Seçme İşlemleri

Öğrenci Değerlendirme ve Seçme İşlemleri,  Ulusal Ajans  tarafından belirlenen seçim kriterlerine göre gerçekleştirilmektedir.

Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans  tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir.

Öğrenci Değerlendirme ve Seçme İşlemleri, Fakülte ( veya Bölüm ) ve Yüksekokullarımızda Erasmus değişimi için oluşturulan Komisyonlar tarafından yürütülecektir.

Başvurular değerlendirilirken ağırlıklı puanlama sistemine göre aşağıdaki değerlendirme ölçütleri uygulanacaktır:

                      Akademik başarı düzeyi             %50
                      Yabancı Dil Notu (İngilizce)      %50

 • Erasmus değişimine başvuran öğrencilere yönelik olarak Yabancı Diller Bölümü tarafından ERASMUS YABANCI DİL YAZILI SINAVI yapılacaktır. Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak Erasmus Yabancı Dil Yazılı Sınavına katılmak ZORUNLUDUR.

  Lisans öğrencileri için; yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden 60 veya daha yüksek not alınması gerekir.

  Lisansüstü öğrencileri için; yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden 70 veya daha yüksek not alınması gerekir.

 • Erasmus değişimine başvuran  öğrencilerin Yabancı Dil Notu, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Erasmus öğrencilerine yönelik yapılacak sınavın % 75 i ve Fakülte/Bölüm/Yüksekokul/Enstitü tarafından yapılacak Yabancı Dil Sözlü Sınavının 25 i alınarak belirlenecektir. Ancak gidilecek üniversitenin eğitim dili İngilizce değilse, ve öğrenci bu dili bildiğini kanıtlarsa bu durumda  Yabancı Dil Sözlü Sınavı İngilizce Sınavının % 12.5 i, diğer dil bilgisinin %12.5 i alınarak belirlenecektir.

  Ege Üniversitesi'nce eşdeğer kabul edilen sınavlar TOEFL ve  IELTS sınav notları aşağıdaki gibi değerlendirilecektir. 

  Lisans öğrencileri için:

  TOEFL sınavı (paper based) için 450-455  puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 60 puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)

  TOEFL sınavı (computer based) için  137-138  puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 60 puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)

  TOEFL sınavı (internet based) için  57-58 puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 60 puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)

  TOEIC sınavı için 733-735  puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 60 puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)

  IELTS sınavı için  5.5 puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 60 puana eşdeğer sayılacaktır.

  KPDS/ÜDS sınavı için 60 puan,  Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 60 Puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)


  Lisansüstü öğrencileri için:
  TOEFL sınavı (paper based) için 470-471  puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 70 puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)

  TOEFL sınavı (computer based) için  155-157  puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 70 puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)

  TOEFL sınavı (internet based) için  65 puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 70 puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)

  TOEIC sınavı için 775-779  puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 70 puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)

  IELTS sınavı için  6.00 puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 70 puana eşdeğer sayılacaktır.

  KPDS/ÜDS sınavı için 70 puan,  Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 70 Puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)

  Ege Üniversitesi Yabancı Dil Yazılı Sınavı Eşdeğerlilik Çizelgesi

 • Seçim sonuçları, Erasmus değişimine başvuran bütün öğrencilerin aldıkları puanları içerecek şekilde bölümlerin ilan panolarında açıklanacak ve sonuçlar üniversitenin web sayfasında yayınlanacaktır.